1973 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 56,67
Toplam Sandık Sayısı :
472
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
111899
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63409
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60763
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
23,724
%39
2 - LİSTE
% 33
20,058
%33
1 - LİSTE
% 13
8,266
%13
0
% 6
4,096
%6
0
% 4
2,601
%4
0
% 3
2,018
%3
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
4,961
%39
% 45
5,185
%45
% 49
2,051
%49
% 35
8,006
%35
% 43
2,026
%42
% 38
1,990
%38

1973 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri