1973 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 61,61
Toplam Sandık Sayısı :
1129
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
294561
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
181482
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
176127
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
61,679
%35
4 - LİSTE
% 25
44,193
%25
2 - LİSTE
% 15
27,853
%15
1 - LİSTE
% 15
26,565
%15
1 - LİSTE
% 4
8,469
%4
0
% 3
6,222
%3
0
% 0
995
%0
0
% 0
151
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
9,592
%37
% 29
4,404
%29
% 25
1,869
%25
% 32
2,617
%32
% 57
6,323
%57
% 40
16,057
%40
% 35
7,522
%35
% 33
4,107
%33
% 51
2,764
%51
% 31
7,149
%31
% 28
1,854
%28

1973 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri