1973 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 71,62
Toplam Sandık Sayısı :
1082
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
246468
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176515
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
165684
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
49,308
%29
3 - LİSTE
% 19
32,058
%19
2 - LİSTE
% 18
30,082
%18
1 - LİSTE
% 13
21,762
%13
1 - LİSTE
% 6
11,533
%6
0
% 4
8,157
%4
0
% 3
6,543
%3
0
% 3
6,241
%3
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
3,760
%45
% 31
3,644
%31
% 32
6,983
%32
% 34
11,208
%34
% 33
7,006
%33
% 49
7,862
%49
% 24
6,305
%24
% 43
12,654
%43

1973 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri