1973 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,80
Toplam Sandık Sayısı :
553
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
146772
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
95102
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
91807
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
36,861
%40
2 - LİSTE
% 34
31,558
%34
2 - LİSTE
% 11
10,967
%11
0
% 8
7,717
%8
0
% 3
3,008
%3
0
% 1
1,696
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
1,995
%50
% 48
8,964
%48
% 44
5,827
%44
% 35
6,437
%35
% 40
7,575
%40
% 38
2,186
%38
% 48
3,429
%48
% 38
2,522
%38

1973 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri