1973 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 65,59
Toplam Sandık Sayısı :
1721
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
307585
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
201746
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
192377
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
63,259
%32
3 - LİSTE
% 25
49,532
%25
3 - LİSTE
% 16
32,437
%16
2 - LİSTE
% 10
20,870
%10
1 - LİSTE
% 6
12,845
%6
0
% 4
8,629
%4
0
% 1
3,652
%1
0
% 0
1,153
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
5,640
%38
% 33
3,057
%33
% 51
4,398
%51
% 30
4,085
%30
% 54
4,859
%54
% 49
8,272
%49
% 28
1,971
%28
% 40
20,353
%40
% 30
5,036
%30
% 43
6,607
%43
% 34
6,686
%34
% 36
4,940
%36

1973 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri