1973 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 59,94
Toplam Sandık Sayısı :
586
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
127878
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
76652
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
71865
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
22,129
%30
2 - LİSTE
% 24
17,739
%24
1 - LİSTE
% 13
9,672
%13
0
% 13
9,581
%13
0
% 7
5,504
%7
0
% 4
3,252
%4
0
% 4
3,152
%4
0
% 1
836
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
5,110
%41
% 33
6,025
%33
% 22
1,779
%22
% 32
1,934
%32
% 40
5,545
%40
% 41
3,993
%41
% 28
1,209
%28

1973 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri