1973 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 70,27
Toplam Sandık Sayısı :
694
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
130364
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
91612
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
88334
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
21,616
%24
1 - LİSTE
% 23
21,064
%23
1 - LİSTE
% 16
14,515
%16
1 - LİSTE
% 14
12,576
%14
1 - LİSTE
% 11
9,715
%10
0
% 9
8,349
%9
0
% 0
499
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
4,754
%32
% 31
1,520
%31
% 43
2,599
%43
% 43
5,691
%43
% 39
3,437
%39
% 43
4,066
%43
% 47
5,526
%47
% 36
1,718
%36
% 49
2,719
%49
% 27
1,615
%27
% 25
1,218
%25

1973 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri