1973 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 68,52
Toplam Sandık Sayısı :
1525
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
378882
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
259612
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
245003
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
93,822
%38
4 - LİSTE
% 30
75,296
%30
4 - LİSTE
% 13
32,872
%13
1 - LİSTE
% 10
25,161
%10
1 - LİSTE
% 2
6,481
%2
0
% 1
4,694
%1
0
% 1
3,261
%1
0
% 0
1,736
%0
0
% 0
1,680
%0
0


1973 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
6,095
%38
% 44
17,543
%44
% 41
15,037
%41
% 35
6,428
%35
% 34
4,652
%34
% 26
2,394
%26
% 38
25,891
%38
% 30
6,990
%30
% 44
10,045
%44

1973 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri