1973 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,08
Toplam Sandık Sayısı :
1061
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
267785
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176965
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
167935
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
50,188
%29
3 - LİSTE
% 21
35,981
%21
2 - LİSTE
% 16
27,379
%16
1 - LİSTE
% 15
26,474
%15
2 - LİSTE
% 7
12,183
%7
0
% 5
8,484
%5
0
% 3
5,708
%3
0
% 0
1,538
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 64
7,187
%64
% 34
3,219
%34
% 45
12,023
%45
% 76
11,286
%76
% 39
2,310
%39
% 30
2,186
%30
% 31
10,078
%31
% 50
4,900
%50
% 39
4,640
%39
% 30
2,947
%30
% 29
8,687
%29

1973 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri