1973 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 62,52
Toplam Sandık Sayısı :
698
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
183728
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
114859
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
108400
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
27,411
%25
2 - LİSTE
% 24
26,164
%24
2 - LİSTE
% 22
24,259
%22
1 - LİSTE
% 11
12,337
%11
0
% 8
9,688
%8
0
% 7
8,526
%7
0
% 0
15
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
13,971
%33
% 29
4,868
%29
% 30
1,528
%30
% 33
9,265
%33
% 25
2,139
%25
% 42
3,890
%42

1973 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri