1973 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 60,58
Toplam Sandık Sayısı :
368
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
106628
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
64599
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60572
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
21,424
%35
1 - LİSTE
% 25
15,723
%25
1 - LİSTE
% 18
11,161
%18
1 - LİSTE
% 5
3,401
%5
0
% 5
3,165
%5
0
% 4
2,913
%4
0
% 3
2,136
%3
0
% 1
649
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
2,723
%36
% 32
1,072
%32
% 26
1,851
%26
% 40
2,236
%40
% 31
2,211
%31
% 44
8,405
%44
% 47
4,105
%47

1973 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri