1973 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 80,81
Toplam Sandık Sayısı :
447
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
90658
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
73264
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70415
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
31,932
%45
1 - LİSTE
% 17
12,208
%17
1 - LİSTE
% 14
10,383
%14
1 - LİSTE
% 9
6,609
%9
0
% 6
4,538
%6
0
% 6
4,260
%6
0
% 0
322
%0
0
% 0
163
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 77
11,543
%77
% 32
3,606
%32
% 48
15,589
%48
% 59
7,374
%59

1973 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri