1973 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 68,58
Toplam Sandık Sayısı :
738
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
191485
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
131311
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
126257
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
45,725
%36
2 - LİSTE
% 35
44,489
%35
2 - LİSTE
% 18
23,212
%18
1 - LİSTE
% 5
6,502
%5
0
% 3
4,594
%3
0
% 1
1,544
%1
0
% 0
191
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 59
6,455
%59
% 51
1,371
%51
% 35
9,308
%35
% 39
5,656
%39
% 44
2,353
%44
% 43
8,389
%43
% 38
10,402
%38
% 59
3,548
%59
% 44
6,448
%44

1973 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri