1973 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 73,57
Toplam Sandık Sayısı :
976
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
191490
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
140872
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
137853
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
31,793
%23
1 - LİSTE
% 18
25,853
%18
1 - LİSTE
% 17
24,417
%17
1 - LİSTE
% 17
24,213
%17
1 - LİSTE
% 12
16,694
%12
1 - LİSTE
% 10
14,261
%10
1 - LİSTE
% 0
622
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 65
4,112
%65
% 63
7,413
%63
% 28
3,579
%28
% 28
2,783
%28
% 36
6,464
%36
% 27
1,980
%27
% 44
7,255
%44
% 36
8,141
%36
% 29
4,027
%29
% 55
2,403
%55
% 44
4,360
%44
% 54
3,245
%54

1973 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri