1973 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 67,88
Toplam Sandık Sayısı :
1626
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
400260
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
271689
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
260759
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
110,351
%42
5 - LİSTE
% 31
81,966
%31
3 - LİSTE
% 10
28,332
%10
1 - LİSTE
% 9
24,140
%9
1 - LİSTE
% 2
7,662
%2
0
% 1
4,897
%1
0
% 0
1,646
%0
0
% 0
1,387
%0
0
% 0
378
%0
0


1973 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
19,350
%43
% 39
8,498
%39
% 46
7,802
%46
% 42
5,780
%42
% 57
6,739
%57
% 40
4,361
%40
% 46
18,783
%46
% 39
11,433
%39
% 40
3,488
%40
% 34
6,246
%34
% 49
2,920
%49
% 44
6,548
%44
% 41
10,584
%41

1973 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri