1973 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 69,01
Toplam Sandık Sayısı :
957
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
219688
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
151608
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
146231
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
64,422
%44
4 - LİSTE
% 19
29,138
%19
1 - LİSTE
% 13
20,224
%13
1 - LİSTE
% 9
13,369
%9
0
% 4
7,046
%4
0
% 4
6,644
%4
0
% 1
2,700
%1
0
% 1
2,688
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
7,867
%45
% 51
3,638
%51
% 85
6,524
%85
% 29
3,250
%29
% 58
6,857
%58
% 64
8,483
%64
% 38
23,202
%38
% 63
7,260
%63
% 56
4,134
%56

1973 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri