1973 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 58,75
Toplam Sandık Sayısı :
960
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
225166
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
132281
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
125102
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
53,824
%43
3 - LİSTE
% 17
21,734
%17
1 - LİSTE
% 14
18,234
%14
1 - LİSTE
% 14
17,874
%14
0
% 4
6,138
%4
0
% 3
4,194
%3
0
% 1
1,782
%1
0
% 1
1,267
%1
0
% 0
55
%0
0


1973 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
2,202
%27
% 50
2,569
%50
% 43
5,787
%43
% 39
7,234
%39
% 45
17,996
%45
% 42
7,955
%42
% 45
10,081
%45

1973 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri