1973 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 65,17
Toplam Sandık Sayısı :
2297
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
580883
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
378545
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
358059
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
121,470
%33
6 - LİSTE
% 20
74,869
%20
4 - LİSTE
% 16
59,242
%16
3 - LİSTE
% 13
48,249
%13
2 - LİSTE
% 9
34,390
%9
1 - LİSTE
% 4
14,332
%4
0
% 1
3,864
%1
0
% 0
1,643
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
5,657
%28
% 27
6,620
%27
% 37
5,084
%37
% 31
5,044
%31
% 38
6,803
%38
% 34
2,006
%34
% 45
14,205
%45
% 27
4,185
%27
% 32
2,869
%32
% 47
7,415
%47
% 31
2,652
%31
% 40
11,836
%40
% 41
4,840
%41
% 27
2,884
%27
% 39
38,832
%39
% 33
2,544
%33
% 48
7,001
%48
% 32
3,379
%32

1973 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri