1973 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,93
Toplam Sandık Sayısı :
782
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
199369
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
133443
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
128233
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
43,128
%33
2 - LİSTE
% 32
41,474
%32
2 - LİSTE
% 18
23,247
%18
1 - LİSTE
% 9
12,166
%9
0
% 3
4,576
%3
0
% 1
1,478
%1
0
% 0
1,008
%0
0
% 0
598
%0
0
% 0
558
%0
0


1973 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
6,740
%37
% 38
5,639
%38
% 35
5,536
%35
% 33
3,308
%33
% 33
23,383
%33

1973 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri