1973 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,88
Toplam Sandık Sayısı :
389
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
93675
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
60772
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57173
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
17,757
%31
2 - LİSTE
% 14
8,055
%14
1 - LİSTE
% 13
7,907
%13
0
% 12
7,249
%12
0
% 9
5,316
%9
0
% 7
4,295
%7
0
% 6
3,526
%6
0
% 5
3,068
%5
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
3,973
%34
% 34
6,523
%34
% 29
5,978
%29
% 23
1,510
%23

1973 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri