1973 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 69,95
Toplam Sandık Sayısı :
471
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124802
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
87305
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
83677
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
36,594
%43
2 - LİSTE
% 42
35,141
%41
1 - LİSTE
% 7
6,432
%7
0
% 2
2,179
%2
0
% 2
2,107
%2
0
% 1
1,211
%1
0
% 0
13
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
7,553
%47
% 41
1,438
%41
% 41
906
%41
% 46
10,713
%46
% 41
7,952
%41
% 45
1,290
%45
% 46
3,755
%46
% 43
3,736
%43

1973 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri