1973 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 68,64
Toplam Sandık Sayısı :
1151
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
266914
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
183221
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
174759
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
79,510
%45
5 - LİSTE
% 15
26,262
%15
1 - LİSTE
% 13
23,406
%13
1 - LİSTE
% 9
16,790
%9
0
% 7
13,536
%7
1 - LİSTE
% 5
9,094
%5
0
% 2
4,385
%2
0
% 1
1,776
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
1,248
%34
% 57
9,518
%57
% 39
6,766
%39
% 47
4,407
%47
% 47
3,218
%47
% 56
8,239
%56
% 76
8,841
%76
% 31
5,349
%31
% 33
3,622
%33
% 44
8,859
%44
% 44
3,761
%44
% 28
3,759
%28
% 43
4,281
%43
% 67
4,505
%67
% 40
3,809
%40

1973 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri