1973 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 67,27
Toplam Sandık Sayısı :
2728
Milletvekili Sayısı:
18
Toplam Seçmen Sayısı :
783930
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
527371
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
509235
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
224,332
%44
9 - LİSTE
% 39
199,971
%39
8 - LİSTE
% 7
40,271
%7
1 - LİSTE
% 4
21,333
%4
0
% 2
12,051
%2
0
% 1
5,508
%1
0
% 0
3,142
%0
0
% 0
1,456
%0
0
% 0
1,171
%0
0


1973 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
4,453
%34
% 40
11,077
%40
% 48
17,690
%48
% 51
2,317
%51
% 44
3,048
%44
% 43
1,604
%43
% 52
1,475
%52
% 48
29,955
%48
% 42
6,330
%42
% 36
2,845
%36
% 33
3,791
%33
% 44
8,411
%44
% 44
91,285
%44
% 48
19,059
%48
% 55
2,013
%55
% 50
3,055
%50
% 41
9,029
%41
% 47
8,106
%47
% 46
3,479
%46

1973 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri