1973 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 60,95
Toplam Sandık Sayısı :
5668
Milletvekili Sayısı:
38
Toplam Seçmen Sayısı :
1749970
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1066535
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1020316
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
499,225
%48
20 - LİSTE
% 28
290,763
%28
11 - LİSTE
% 8
85,454
%8
3 - LİSTE
% 7
72,775
%7
3 - LİSTE
% 2
28,728
%2
1 - LİSTE
% 1
18,786
%1
0
% 1
15,155
%1
0
% 0
5,555
%0
0
% 0
3,875
%0
0


1973 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
2,081
%42
% 52
64,081
%52
% 55
31,428
%55
% 39
10,730
%39
% 48
33,223
%48
% 48
9,083
%48
% 49
18,397
%49
% 47
33,138
%47
% 50
68,227
%50
% 46
18,159
%46
% 54
54,464
%54
% 49
31,356
%49
% 50
12,086
%50
% 46
3,095
%46
% 42
5,322
%42
% 46
56,461
%46
% 46
29,689
%46
% 40
6,401
%40
% 48
16,902
%48

1973 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri