1973 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 63,79
Toplam Sandık Sayısı :
580
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
138464
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
88326
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
84266
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
52,297
%62
4 - LİSTE
% 14
12,093
%14
0
% 11
9,702
%11
0
% 7
6,002
%7
0
% 2
2,246
%2
0
% 1
1,326
%1
0
% 0
600
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 81
2,114
%81
% 72
7,696
%72
% 56
2,439
%56
% 70
4,999
%70
% 75
19,553
%75
% 44
2,956
%44
% 73
4,320
%73
% 76
4,153
%76
% 39
710
%39
% 36
5,188
%36

1973 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri