1973 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 70,45
Toplam Sandık Sayısı :
1100
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
281944
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
198630
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
191832
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
75,229
%39
4 - LİSTE
% 29
56,327
%29
2 - LİSTE
% 15
30,028
%15
1 - LİSTE
% 7
13,673
%7
0
% 3
6,576
%3
0
% 2
5,436
%2
0
% 1
3,663
%1
0
% 0
900
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
5,622
%36
% 42
8,631
%42
% 42
5,130
%42
% 47
27,758
%47
% 39
5,953
%39
% 30
5,888
%30
% 43
22,088
%43

1973 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri