1973 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 62,94
Toplam Sandık Sayısı :
927
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
251734
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
158446
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
150498
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
56,382
%37
4 - LİSTE
% 23
35,117
%23
2 - LİSTE
% 15
22,621
%15
1 - LİSTE
% 6
9,741
%6
0
% 6
9,680
%6
0
% 5
7,708
%5
0
% 3
5,862
%3
0
% 1
2,722
%1
0
% 0
665
%0
0


1973 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
2,982
%29
% 34
6,296
%34
% 37
3,183
%37
% 40
12,938
%40
% 28
4,188
%28
% 49
17,793
%48
% 40
3,985
%40
% 39
5,779
%39
% 45
3,148
%45

1973 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri