1973 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 79,95
Toplam Sandık Sayısı :
223
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
41533
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
33205
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
32161
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
11,373
%35
1 - LİSTE
% 33
10,612
%32
0
% 25
8,252
%25
0
% 3
1,237
%3
0
% 2
687
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
2,473
%50
% 39
1,351
%39
% 33
2,633
%33
% 50
1,898
%50
% 38
1,628
%38
% 53
4,276
%53

1973 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri