1973 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,88
Toplam Sandık Sayısı :
652
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
124870
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
83510
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
78124
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
28,481
%36
2 - LİSTE
% 24
19,427
%24
1 - LİSTE
% 19
15,230
%19
1 - LİSTE
% 11
8,622
%11
0
% 3
3,095
%3
0
% 2
1,890
%2
0
% 1
1,334
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
12,448
%39
% 35
6,276
%35
% 60
8,276
%60
% 33
2,868
%33
% 55
4,431
%55

1973 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri