1973 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,04
Toplam Sandık Sayısı :
803
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
198140
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
130842
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
126025
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
39,899
%31
3 - LİSTE
% 27
34,422
%27
2 - LİSTE
% 20
25,429
%20
1 - LİSTE
% 8
10,909
%8
0
% 7
10,054
%7
0
% 2
3,694
%2
0
% 0
1,100
%0
0
% 0
518
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
4,185
%40
% 30
6,397
%30
% 26
2,251
%26
% 36
5,304
%36
% 45
1,949
%45
% 38
5,398
%38
% 29
2,679
%29
% 35
7,387
%35
% 47
3,985
%47
% 39
6,077
%39

1973 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri