1973 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,51
Toplam Sandık Sayısı :
1213
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
268722
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
173359
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
165579
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
61,213
%36
4 - LİSTE
% 17
29,332
%17
1 - LİSTE
% 15
25,742
%15
1 - LİSTE
% 11
19,162
%11
1 - LİSTE
% 10
17,968
%10
1 - LİSTE
% 4
7,696
%4
0
% 1
3,169
%1
0
% 0
1,297
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
1,582
%26
% 28
5,382
%28
% 29
6,446
%29
% 46
38,351
%46
% 24
5,473
%24
% 34
3,211
%34
% 36
1,666
%36

1973 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri