1973 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,09
Toplam Sandık Sayısı :
936
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
234619
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
155059
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
148918
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
60,452
%40
3 - LİSTE
% 31
47,488
%31
3 - LİSTE
% 9
13,650
%9
0
% 8
12,134
%8
0
% 4
6,185
%4
0
% 3
5,738
%3
0
% 1
2,334
%1
0
% 0
937
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
3,292
%42
% 38
1,538
%38
% 40
38,611
%40
% 42
5,171
%42
% 38
1,568
%38
% 50
4,049
%50
% 37
6,223
%37

1973 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri