1973 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 67,97
Toplam Sandık Sayısı :
1494
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
296137
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
201277
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
191852
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
56,513
%29
3 - LİSTE
% 22
43,919
%22
2 - LİSTE
% 19
37,848
%19
2 - LİSTE
% 10
20,611
%10
1 - LİSTE
% 8
15,924
%8
1 - LİSTE
% 3
6,592
%3
0
% 3
6,300
%3
0
% 1
3,092
%1
0
% 0
1,053
%0
0


1973 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
3,289
%28
% 22
1,491
%22
% 29
4,381
%29
% 33
4,180
%33
% 43
6,385
%43
% 26
2,463
%26
% 36
19,887
%36
% 50
2,949
%50
% 30
2,843
%30
% 23
1,250
%23
% 32
4,482
%32
% 51
5,600
%51
% 61
5,744
%61
% 51
6,278
%51

1973 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri