1973 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 71,28
Toplam Sandık Sayısı :
714
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
109499
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
78046
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
74872
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
33,924
%45
2 - LİSTE
% 25
19,131
%25
1 - LİSTE
% 16
12,074
%16
0
% 4
3,473
%4
0
% 2
2,204
%2
0
% 2
2,075
%2
0
% 2
1,991
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
4,681
%54
% 40
1,889
%40
% 43
2,686
%43
% 31
1,328
%31
% 47
15,474
%47
% 37
3,449
%37
% 51
5,134
%51

1973 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri