1973 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 67,71
Toplam Sandık Sayısı :
558
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
154160
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
104375
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
100077
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
44,247
%44
2 - LİSTE
% 41
41,668
%41
2 - LİSTE
% 6
6,420
%6
0
% 3
3,031
%3
0
% 2
2,230
%2
0
% 1
1,380
%1
0
% 0
959
%0
0
% 0
142
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
2,061
%50
% 49
3,593
%49
% 44
3,957
%44
% 54
10,136
%54
% 49
1,904
%49
% 53
3,872
%53
% 48
11,736
%48
% 48
12,602
%48

1973 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri