Bahattin KARAKOÇ
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
 
Cumhuriyet Halk Partisi 1973 Diyarbakır Milletvekili
 


1973 Yılı Diyarbakır İli CHP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi