1973 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 60,17
Toplam Sandık Sayısı :
1013
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
259626
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
156205
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
148331
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
50,279
%33
2 - LİSTE
% 33
49,698
%33
2 - LİSTE
% 22
33,827
%22
2 - LİSTE
% 5
7,903
%5
0
% 2
3,976
%2
0
% 1
2,332
%1
0
% 0
316
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
6,510
%33
% 39
3,048
%39
% 42
7,798
%42
% 40
2,088
%40
% 36
1,707
%36
% 41
6,366
%41
% 44
1,717
%44
% 46
2,641
%46
% 37
15,395
%37
% 47
4,915
%47
% 41
7,038
%41

1973 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri