1973 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,99
Toplam Sandık Sayısı :
1076
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
241812
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
161985
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
153941
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
47,276
%30
3 - LİSTE
% 21
33,450
%21
2 - LİSTE
% 19
29,282
%19
1 - LİSTE
% 17
27,575
%17
1 - LİSTE
% 4
6,243
%4
0
% 2
4,374
%2
0
% 2
4,224
%2
0
% 0
1,517
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
7,720
%43
% 33
2,500
%33
% 28
4,666
%28
% 33
2,927
%33
% 37
4,285
%37
% 35
16,311
%35
% 51
2,114
%51
% 26
4,300
%26
% 32
8,355
%32

1973 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri