1973 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 69,56
Toplam Sandık Sayısı :
599
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
113447
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
78916
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
74129
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
28,663
%38
2 - LİSTE
% 17
12,715
%17
1 - LİSTE
% 16
12,065
%16
0
% 14
10,717
%14
0
% 7
5,526
%7
0
% 2
2,194
%2
0
% 1
1,255
%1
0
% 1
994
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
2,112
%32
% 42
1,267
%42
% 28
1,782
%28
% 37
3,469
%37
% 32
2,973
%32
% 47
9,350
%47
% 39
2,372
%39
% 32
1,104
%32
% 50
2,362
%50
% 35
2,119
%35

1973 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri