1973 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 65,92
Toplam Sandık Sayısı :
871
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
195241
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
128710
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
123439
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
54,563
%44
3 - LİSTE
% 35
44,003
%35
2 - LİSTE
% 9
11,991
%9
0
% 5
6,776
%5
0
% 1
2,215
%1
0
% 1
1,852
%1
0
% 0
1,014
%0
0
% 0
592
%0
0
% 0
433
%0
0


1973 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
4,595
%43
% 44
4,908
%44
% 46
11,355
%46
% 45
224
%45
% 46
6,097
%46
% 46
1,526
%46
% 50
5,241
%50
% 43
4,849
%43
% 64
1,065
%64
% 50
4,228
%50
% 43
6,834
%43
% 37
5,007
%37

1973 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri