1973 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,54
Toplam Sandık Sayısı :
1795
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
470147
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
312841
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
300693
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
152,367
%50
6 - LİSTE
% 28
84,257
%28
3 - LİSTE
% 9
28,395
%9
1 - LİSTE
% 7
23,078
%7
1 - LİSTE
% 2
6,517
%2
0
% 1
4,093
%1
0
% 0
1,608
%0
0
% 0
378
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
5,761
%47
% 49
13,252
%49
% 38
4,142
%38
% 49
10,100
%49
% 57
4,017
%57
% 53
74,734
%53
% 49
5,013
%49
% 47
12,650
%47
% 50
8,585
%50
% 52
6,339
%52
% 45
7,774
%45

1973 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri