1973 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 58,78
Toplam Sandık Sayısı :
430
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
104885
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
61650
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
58306
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
17,944
%30
2 - LİSTE
% 25
14,949
%25
1 - LİSTE
% 14
8,314
%14
0
% 12
7,339
%12
0
% 9
5,427
%9
0
% 7
4,272
%7
0
% 0
61
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 52
1,490
%52
% 22
2,289
%22
% 31
2,664
%31
% 34
7,494
%34
% 37
2,290
%37
% 44
3,925
%44

1973 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri