1973 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 70,10
Toplam Sandık Sayısı :
985
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
203990
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
142994
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
136614
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
56,480
%41
2 - LİSTE
% 18
25,078
%18
1 - LİSTE
% 17
23,597
%17
1 - LİSTE
% 15
20,487
%15
1 - LİSTE
% 4
6,601
%4
0
% 1
2,122
%1
0
% 1
1,427
%1
0
% 0
462
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
3,470
%40
% 37
17,392
%37
% 48
9,743
%48
% 30
2,112
%30
% 36
1,101
%36
% 44
2,737
%44
% 50
12,793
%50
% 40
4,010
%40
% 38
1,853
%38
% 29
1,720
%29

1973 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri