1973 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 90,63
Toplam Sandık Sayısı :
368
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
60300
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
54650
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
52216
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
21,185
%40
1 - LİSTE
% 29
15,211
%29
1 - LİSTE
% 15
8,094
%15
0
% 11
5,917
%11
0
% 2
1,219
%2
0
% 1
590
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
1,547
%36
% 56
3,916
%56
% 94
7,924
%94
% 38
6,188
%38
% 38
2,517
%38
% 64
6,282
%64

1973 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri