1973 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 75,15
Toplam Sandık Sayısı :
408
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
72487
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
54475
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
52686
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
13,424
%25
1 - LİSTE
% 23
12,285
%23
1 - LİSTE
% 20
10,870
%20
0
% 18
9,994
%18
0
% 10
5,546
%10
0
% 0
241
%0
0
% 0
169
%0
0
% 0
157
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
3,299
%37
% 40
2,728
%40
% 55
8,796
%55
% 34
5,735
%34
% 66
3,162
%66

1973 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri