1973 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 61,51
Toplam Sandık Sayısı :
355
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
72506
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
44596
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
42918
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
18,886
%44
1 - LİSTE
% 31
13,626
%31
1 - LİSTE
% 14
6,199
%14
0
% 3
1,630
%3
0
% 3
1,368
%3
0
% 2
876
%2
0
% 0
333
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
4,337
%42
% 50
3,725
%50
% 45
4,382
%45
% 37
1,396
%37
% 49
2,535
%49
% 39
2,695
%39

1973 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri