1973 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 61,60
Toplam Sandık Sayısı :
1669
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
408375
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
251569
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
240684
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
113,402
%47
5 - LİSTE
% 32
77,341
%32
3 - LİSTE
% 8
20,669
%8
1 - LİSTE
% 5
14,241
%5
0
% 2
7,107
%2
0
% 1
4,163
%1
0
% 0
2,094
%0
0
% 0
1,402
%0
0
% 0
266
%0
0


1973 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
5,426
%46
% 38
3,808
%38
% 54
11,438
%54
% 38
4,897
%38
% 49
4,828
%49
% 45
6,473
%45
% 47
6,290
%46
% 49
4,481
%49
% 49
9,044
%49
% 52
4,243
%52
% 42
4,463
%42
% 57
5,691
%57
% 44
4,136
%44
% 51
23,718
%51
% 35
2,356
%35
% 43
7,085
%43
% 56
8,039
%56

1973 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri