1973 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 66,18
Toplam Sandık Sayısı :
1140
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
283572
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
187676
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
180255
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
62,547
%34
3 - LİSTE
% 30
54,185
%30
2 - LİSTE
% 28
51,911
%28
2 - LİSTE
% 3
5,479
%3
0
% 1
2,836
%1
0
% 1
2,035
%1
0
% 0
1,257
%0
0
% 0
5
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
5,292
%51
% 43
9,992
%43
% 38
4,671
%38
% 38
2,562
%38
% 41
4,317
%41
% 49
2,535
%49
% 36
3,346
%36
% 35
16,221
%35
% 41
9,973
%41
% 47
10,848
%47
% 39
2,640
%39
% 38
1,844
%38

1973 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri