1973 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,61
Toplam Sandık Sayısı :
465
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
102190
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
66024
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
63141
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
27,587
%43
2 - LİSTE
% 34
21,635
%34
1 - LİSTE
% 7
4,974
%7
0
% 6
4,175
%6
0
% 6
3,982
%6
0
% 1
788
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
3,327
%58
% 41
2,492
%41
% 39
4,628
%39
% 65
5,240
%65
% 46
3,754
%46
% 45
6,396
%45
% 40
3,670
%40

1973 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri