1973 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,27
Toplam Sandık Sayısı :
1094
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
268582
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
172619
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
162741
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
63,736
%39
3 - LİSTE
% 29
48,019
%29
3 - LİSTE
% 16
27,653
%16
1 - LİSTE
% 5
9,098
%5
0
% 4
6,628
%4
0
% 3
5,615
%3
0
% 1
1,720
%1
0
% 0
272
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
2,296
%34
% 44
6,305
%44
% 36
4,301
%36
% 40
2,933
%40
% 46
3,253
%46
% 36
1,849
%36
% 43
5,138
%43
% 29
3,794
%29
% 34
3,038
%34
% 32
4,692
%32
% 41
19,823
%41
% 52
8,062
%52

1973 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri